W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Bieżąca sprawa karna

Uniewinnienie od zarzutu finansowania terroryzmu po wcześniejszym skazaniu przez sąd (Rechtspraak.nl)

Oskarżony, wraz z innymi osobami, przekazał kilka kwot pieniędzy, poprzez pośredników, swojej córce, która wyjechała do Syrii.

Sąd uniewinnia oskarżonego od zarzutu finansowania terroryzmu (przestępstwo 1, sekcja 421 kodeksu karnego), ponieważ nie ma dowodów na to, że oskarżony miał zamiar finansowania przestępstwa terrorystycznego, o którym mowa w sekcji 421 kodeksu karnego.

Ponadto sąd uniewinnił oskarżonego od zarzutu umyślnego naruszenia art. 2 ustawy o sankcjach, ponieważ nie można było udowodnić, że oskarżony miał zamiar umyślnego finansowania organizacji terrorystycznej (przestępstwo 2) lub jednego konkretnego bojownika dżihadu (przestępstwo 3).

Oskarżony został skazany na karę zawieszenia za przestępstwa 2 i 3 w wariancie przestępstwa.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Stijn van Merm

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.