W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Bieżąca sprawa karna

Z powodu błędu w formularzu podejrzany pozostaje na wolności (Rechtspraak.nl)

Wniosek o uchylenie zawieszenia tymczasowego aresztowania z uwagi na naruszenie przesłanek ogólnych i szczególnych został złożony przez prokuratora dopiero we wtorek 20 lutego 2024 roku. Mając na uwadze treść art. 84 § 2 k.p.k., w ocenie sądu odwoławczego, wniosek ten powinien zostać złożony niezwłocznie, tj. jak najszybciej po zatrzymaniu podejrzanego. Zdaniem sądu odwoławczego oznacza to, że wniosek powinien zostać złożony najpóźniej w poniedziałek rano. Skoro tak się nie stało, doszło do naruszenia art. 84 § 2 k.p.k., co zdaniem sądu powinno skutkować oddaleniem wniosku.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Maikel Horsch

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.