W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Udana kasacja: Sąd Najwyższy uchyla wyrok skazujący za przyjęcie skradzionych towarów (Rechtspraak.nl)

Czy oskarżony, współkierowca samochodu, wiedział w momencie uzyskania samochodu, że został on uzyskany w wyniku przestępstwa?

Z oświadczenia dowodowego wynika między innymi, że oskarżony "wiedział" w chwili uzyskania samochodu, że jest to dobro uzyskane za pomocą przestępstwa. Z tej części materiału dowodowego nie da się jednak wyprowadzić wniosku, że sąd przeprowadził postępowanie dowodowe. Wyrok Sądu w tym zakresie nie został zatem dostatecznie umotywowany.

Po anulowaniu i odesłaniu.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Serge Weening

PRAWNIK KARNISTA

Tommy Streets

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.