W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Rada Stanu cofa zamknięcie domu Sprang-Capelle (Rechtspraak.nl)

Decyzją wysłaną w dniu 15 marca 2018 r. (dalej: decyzja z dnia 15 marca 2018 r.) burmistrz nakazał [drugiej stronie] zamknięcie i utrzymanie w stanie zamkniętym miejsca zamieszkania w [lokalizacja] w Sprang-Capelle przez okres sześciu miesięcy.

201807036/1/A3.

Data wydania orzeczenia: 22 maja 2019 r.

SEKCJA

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Orzeczenie w sprawie odwołania

Burmistrz Waalwijk,

apelujący,

przeciwko wyrokowi sędziego ds. środków tymczasowych Sądu Rejonowego Zeeland-West Brabant (zwanego dalej "sądem") z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie nr 18/4820 i 18/4821 w postępowaniu pomiędzy:

[druga strona].

oraz

burmistrz.

Proces

Decyzją wysłaną w dniu 15 marca 2018 r. (dalej: decyzja z dnia 15 marca 2018 r.) burmistrz nakazał [drugiej stronie] zamknięcie i utrzymanie w stanie zamkniętym miejsca zamieszkania w [lokalizacja] w Sprang-Capelle przez okres sześciu miesięcy.

Decyzją wysłaną w dniu 20 czerwca 2018 r. (dalej: decyzja z dnia 20 czerwca 2018 r.) burmistrz uznał sprzeciw wniesiony przeciwko niemu przez [drugą stronę] za bezzasadny.

Wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2018 r. sąd uwzględnił odwołanie wniesione od niego przez [drugą stronę], uchylił decyzję z dnia 20 czerwca 2018 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, uchylając decyzję z dnia 15 marca 2018 r. Wyrok ten znajduje się w załączeniu.

Burmistrz odwołał się od tego wyroku.

[druga strona] złożyła oświadczenie na piśmie.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Sjanneke de Crom

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Popularne żądania:
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.