Atak na meczet - głośna sprawa karna - Weening Criminal Lawyers

prawnik zajmujący się handlem ludźmi

oszustwa paszportowe handel ludźmi

Handel ludźmi Nigeryjczycy prawnik karnista w mediach
z bieżącymi sprawami karnymi