W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Bieżąca sprawa karna

Brak kary za pchnięcie nożem w obronie własnej (Rechtspraak.nl)

Sąd uznał usiłowanie napaści za udowodnione. W ocenie sądu zaistniała sytuacja obrony koniecznej, w której przemoc zastosowana przez oskarżoną powinna być oceniona jako konieczna i proporcjonalna w kontekście jej obrony. Oskarżona została fizycznie zaatakowana w swoim domu przez pokrzywdzoną, która już wcześniej przejawiała agresję wobec oskarżonej. W ocenie sądu oskarżona nie miała możliwości uniknięcia ataku pokrzywdzonego poprzez ucieczkę, a przynajmniej nie można było tego od niej wymagać. Dlatego też sąd doszedł do wniosku, że udowodnione usiłowanie napaści nie podlega karze. Odwołanie do samoobrony powiodło się, a oskarżona została zwolniona z całego postępowania sądowego.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Bo te Baerts

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.