Für dringende Fälle sind unsere Anwälte 24 Stunden pro Tag verfügbar in den gesamten Niederlanden

Für dringende Fälle 24/7

Aktuelles Strafverfahren

Gericht erwägt Auslieferung an Polen (Rechtspraak.nl)

De overlevering van een Pool wordt gevraagd omdat hij in Polen nog een gevangenisstraf moet uitzitten vanwege de handel in verdovende middelen..

De rechtbank heeft kennis genomen van de brief van 12 juli 2017, afkomstig van de Regional Court te Poznań, waarin wordt meegedeeld dat niet kon worden vastgesteld dat de in het EAB e) onder C genoemde XTC pillen de werkzame stof MDMA bevatten, aangezien de opgeëiste persoon de pillen had ingeslikt, voordat de pillen konden worden geanalyseerd.

Omdat het lijstfeit ‘handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen’ is aangekruist onderzoekt de rechtbank niet of de feiten naar Nederlands recht ook strafbaar zijn. Er is geen evidente tegenstrijdigheid tussen het in het EAB aangekruiste lijstfeit en de omschrijving van de feiten waarvoor de man veroordeeld is in het EAB en de overlevering wordt ook voor het bezit van de XTC pillen toegestaan.

Een beroep op artikel 6, vijfde lid OLW faalt. De opgeëiste persoon stelt dat hij sinds 2009 in Nederland verblijft, maar kan de duur noch de rechtmatigheid van dat verblijf onderbouwen. Hij heeft zich niet in Nederland ingeschreven. Hij heeft op enig moment een valse naam gebruikt en heeft steeds zwart gewerkt. De reden hiervan was dat de opgeëiste persoon zich aan de in Polen opgelegde gevangenisstraf wilde onttrekken omdat hij in gevangenschap niet voor zijn gezin zou kunnen zorgen, zo heeft hij verklaard

In den Medien
mit aktuellen Kriminalfällen

Beliebte Anfragen:
Fangen Sie an zu tippen, um die gesuchten Beiträge zu sehen.