W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Poddanie się Belgii dozwolone (Rechtspraak.nl)

AMSTERDAM COURT
INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/751484-19

RK nummer: 19/3502

Datum uitspraak: 15 augustus 2019

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 5 juni 2019 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 22 mei 2019 door de onderzoeksrechter bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel (België) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon]

geboren te [geboorteplaats] (Albanië) op [geboortedatum] ,

bez stałego miejsca zamieszkania lub zameldowania w Holandii,

gedetineerd in de [detentieplaats] ,

hierna te noemen de opgeëiste persoon.
1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 1 augustus 2019. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. U.E.A. Weitzel. De opgeëiste persoon heeft schriftelijk afstand gedaan va zijn recht om ter zitting aanwezig te zijn en is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde raadsvrouw, mr. W.E.R. Geurts, advocaat te Maastricht.

De raadsvrouw heeft zich ter zitting gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Popularne żądania:
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.