Bezoekadres


Bezoekadres Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam

Bezoekadres Dordrecht
Steegoversloot 36
3311 PP Dordrecht

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Telefoon

088 36 26000

Rechtbank Rotterdam


De rechtbank Rotterdam bestaat uit twee hoofdlocaties, Rotterdam en Dordrecht, waar jaarlijks zo’n 210.000 zaken worden behandeld. De rechtbank Rotterdam heeft ongeveer 950 medewerkers in dienst waarvan 200 rechters. De ambitie van de rechtbank Rotterdam is om het werk op beide locaties te organiseren met de blik van buiten naar binnen. De maatschappij en het perspectief van de rechtzoekende staan daarbij centraal. Met een haven van wereldformaat in de nabijheid is de rechtbankRotterdam gespecialiseerd op het terrein van (inter)nationale scheepvaart-, haven- en handelszaken. Daarnaast is de rechtbankexclusief bevoegd op het terrein van telecommunicatierecht, mededingingsrecht en financieel toezicht. Tevens behandelt de rechtbank als een van de vier rechtbanken in Nederland de door het Landelijk Parket en Functioneel Parket aangeleverde zwaardere strafzaken. De rechtbank is bevoegd om in zijn arrondissement recht te spreken in eerste aanleg. Dit betekent dat de rechtbank de eerste instantie is die een juridisch oordeel over een zaak of conflict geeft.

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden


Rechtbank Rotterdam behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

Arrondissement Rotterdam


Het arrondissement van rechtbank Rotterdam omvat de volgende gemeenten en is verdeeld in de volgende twee zittingsplaatsen. In Rotterdam zetelt het gerechtsbestuur.

In dit gebied behandelt de rechtbank Rotterdam rechtszaken in eerste aanleg, oftewel zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest.

Hoger beroep

Hoger beroepzaken binnen dit gebied worden behandeld door gerechtshof Den Haag, de Centrale Raad van Beroep (socialezekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).