Bezoekadres

Bezoekadres Almelo

Egbert Gorterstraat 5
7607 GB Almelo

Bezoekadres Zwolle

Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Bezoekadres Enschede

Molenstraat 23
7514 DJ Enschede

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Telefoon

088 361 55 55
Rechtbank Overijssel

De rechtbank Overijssel staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak en spreekt recht in Almelo, Enschede en Zwolle.

De rechtbank Overijssel is de eerste instantie die in zijn arrondissement een juridisch oordeel geeft over een zaak of conflict. Daarna kan een procespartij (bijvoorbeeld de veroordeelde of het Openbaar Ministerie (om.nl) in hoger beroep gaan bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Rechtsgebieden

Rechtbank Overijssel behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

Arrondissement Overijssel

Het arrondissement van de rechtbank Overijssel omvat de volgende gemeenten en is verdeeld in 3 zittingsplaatsen: Amelo, Enschede en Zwolle.

In dit gebied behandelt de rechtbank rechtszaken in eerste aanleg, oftewel zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest.

Hoger beroep

Hoger beroepzaken binnen dit gebied worden behandeld door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Centrale Raad van Beroep (socialezekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).

Direct contact met een advocaat?