Bezoekadres


Bezoekadres Maastricht
Sint Annadal 1
6214 PA Maastricht

Bezoekadres Roermond
Willem II Singel 67
6041 HR Roermond

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Telefoon

088 361 2222

Arrondissement Limburg


Het arrondissement (werkgebied) van de rechtbank Limburg omvat de gehele provincie Limburg. De betreffende regio’s en gemeenten vindt u op de pagina Zaakverdeling. Daar vindt u ook het zaaksverdelingsreglement van rechtbank Limburg (officielebekendmakingen.nl), waarin staat welke zaken op welke locatie worden behandeld.

De rechtbank is bevoegd om in haar arrondissement recht te spreken in eerste aanleg. Dit betekent dat de rechtbank de eerste instantie is die een juridisch oordeel over een zaak of conflict geeft. Daarna kan een procespartij in hoger beroep gaan. De hoger-beroepzaken van het arrondissement Limburg worden behandeld door gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, de Centrale Raad van Beroep (socialezekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden


Rechtbank Limburg behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

  • bestuursrecht (waaronder belasting- en vreemdelingenrecht): conflicten tussen overheid en personen of bedrijven
  • civiel recht (waaronder insolventierecht): familiezaken en handelszaken vanaf € 25.000
  • kanton (civiel en strafrecht): huur-, pacht- en arbeidszaken, bepaalde familie- en strafzaken, beroep tegen boetes, handelszaken tot € 25.000
  • strafrecht: misdrijven en overtredingen

Arrondissement Limburg


De rechtbank Limburg heeft twee (zittings)locaties:

  • Maastricht (hier zetelt tevens het gerechtsbestuur)
  • Roermond

Bij de rechtbank Limburg werken ongeveer 520 medewerkers, van wie 120 rechters. Kijk voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur en de afdelingen en teams op de pagina Organisatie.