Arrondissement Gelderland


Het arrondissement van rechtbank Gelderland omvat de volgende gemeenten en is verdeeld in 4 zittingsplaatsen. In Arnhem zetelt het gerechtsbestuur. Apeldoorn is in Civiel alleen zittingsplaats voor kantonzaken.

Rechtbank Gelderland


Ruim 160 rechters telt de rechtbank Gelderland. Samen met de ongeveer 600 medewerkers behandelen zij elk jaar zo’n 175.000 rechtszaken. Dat doen zij deskundig en snel, met oog voor de belangen van de individuele rechtzoekende. De rechtbank telt 4 locaties: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen. In het ‘zaaksverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl)‘ en de aanvullende regels staat welke zaken op welke locatie worden behandeld.

Met digitale zittingszalen op drie locaties is de rechtbank voorbereid op de toekomst. De Rechtspraak moderniseert en digitaal procederen wordt de norm. In dat proces wil de rechtbank Gelderland een vitale organisatie zijn, met blijvende aandacht voor zowel de eigen medewerkers als de rechtzoekende.

Direct contact met een advocaat?

Arrondissement Gelderland


Het arrondissement van rechtbank Gelderland omvat de volgende gemeenten en is verdeeld in 4 zittingsplaatsen. In Arnhem zetelt het gerechtsbestuur. Apeldoorn is in Civiel alleen zittingsplaats voor kantonzaken.

Rechtbank Rechtsgebieden


In dit gebied behandelt de rechtbank Gelderland rechtszaken in eerste aanleg, oftewel zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest.

Rechtbank Gelderland behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

  • Bestuursrecht (waaronder belasting- en vreemdelingenrecht): conflicten tussen overheid en personen of bedrijven.
  • Civielrecht (waaronder insolventierecht): familiezaken, voorlopige voorzieningen (kort gedingen) en handelszaken vanaf
    € 25.000.’
  • Kanton (civiel en strafrecht): huur-, pacht- en arbeidszaken, bepaalde familie- en strafzaken, beroep tegen boetes, handelszaken tot € 25.000.
  • Strafrecht: misdrijven en overtredingen.

Hoger beroep

Hoger beroepzaken binnen dit gebied worden behandeld door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Centrale Raad van Beroep(sociale zekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).