Arrondissement Den Haag


Bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Telefoonnummer

088 362 22 00

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Rechtbank Den Haag


Rechtbank Den Haag (tot 1 januari 2013 rechtbank ‘s-Gravenhage) is bevoegd om in zijn arrondissement recht te spreken in eerste aanleg. Dit betekent dat de rechtbank de eerste instantie is die een juridisch oordeel over een zaak of conflict geeft. Daarna kan een procespartij (bijvoorbeeld de veroordeelde of het Openbaar Ministerie (om.nl)) in hoger beroep gaan bij gerechtshof Den Haag. De rechtbank is samen met gerechtshof Den Haag en het College van Beroep voor het bedrijfsleven gevestigd in het Haagse paleis van justitie. Er werken ongeveer 200 rechters en 720 andere medewerkers in vaste dienst.

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden


Rechtbank Den Haag behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

  • Bestuursrecht (waaronder belasting- en vreemdelingenrecht): conflicten tussen overheid en personen of bedrijven.
  • Civiel recht (waaronder insolventierecht): familiezaken en handelszaken vanaf € 25.000.
  • Kantonrechter (civiel en strafrecht): huur-, pacht- en arbeidszaken, bepaalde familie- en strafzaken, beroep tegen boetes, handelszaken tot € 25.000.
  • Strafrecht: misdrijven en overtredingen.

Arrondissement Den Haag


Het arrondissement van rechtbank Den Haag omvat de volgende gemeenten en is verdeeld in 3 regio’s. In het Paleis van Justitie in Den Haag zetelt het gerechtsbestuur.

  • Den Haag
  • Gouda
  • Leiden

In dit gebied behandelt rechtbank Den Haag rechtszaken in eerste aanleg, oftewel zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest.

Hoger beroep

Hoger beroepzaken binnen dit gebied worden behandeld door gerechtshof Den Haag, de Centrale Raad van Beroep(socialezekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).