Bezoekadres


Bezoekadres
Parnassusweg 220
1076 AV Amsterdam

Telefoonnummer

020 541 2111

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Rechtbank Amsterdam


Rechtbank Amsterdam is bevoegd om in haar arrondissement recht te spreken in eerste aanleg. Dit betekent dat de rechtbank de eerste instantie is die een juridisch oordeel over een zaak of conflict geeft. Daarna kan een procespartij (bijvoorbeeld de veroordeelde of het Openbaar Ministerie (om.nl)) in hoger beroep gaan bij gerechtshof Amsterdam. Bij rechtbank Amsterdam werken ongeveer 200 rechters en 800 andere medewerkers.

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden


Rechtbank Amsterdam behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

Arrondissement Amsterdam


Het arrondissement van rechtbank Amsterdam omvat de volgende gemeenten:

  • Aalsmeer
  • Amstelveen
  • Amsterdam
  • Diemen
  • Ouder-Amstel
  • Uithoorn

In dit gebied behandelt de rechtbank Amsterdam rechtszaken in eerste aanleg, oftewel zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest.

Hoger beroep

Hoger beroepzaken binnen dit gebied worden behandeld door gerechtshof Amsterdam, de Centrale Raad van Beroep (socialezekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).