Locatie(s)

De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Esserheem is een gevangenis en heeft één afdeling (48 plekken) die fungeert als ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders). Hier verblijven veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. Door de veelpleger op te sluiten wordt voorkomen dat hij gedurende deze periode nieuwe strafbare feiten pleegt en wordt de maatschappij dus beschermd. Bovendien kan de detentieperiode worden benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.

Contactgegevens

Postadres
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Postbus 39
9330 AA NORG

088 07 37050

Bezoekadres
Meidoornlaan 38
9341 AP VEENHUIZEN

De locatie Norgerhaven vormt samen met Esserheem de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

De gevangenis Norgerhaven is sinds september 2015 beschikbaar gesteld voor het onderbrengen van

Noorse gedetineerden.

De reden hiervoor is dat Noorwegen kampt met een tekort aan celcapaciteit, terwijl in Nederland juist veel leegstand is.

Contactgegevens

Postadres
PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Postbus 13
9330 AA NORG

088 07 36800

Bezoekadres
Oude Asserstraat 20
9341 BC Veenhuizen

Direct contact met een advocaat?