Deze nieuwe inrichting biedt plaats aan meer dan 1.000 justitiabelen, waaronder ook gedetineerde psychiatrische patiënten. Voor hen is er speciale zorg in een inpandige kliniek, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). De inrichting is multifunctioneel en flexibel in bestemming. Behalve het PPC, de EZV en de luwte afdeling, zijn vrijwel alle cellen uitgevoerd als meerpersoonscel. Per 1 juni 2016 is het PPC in gebruik genomen en begin september 2016 volgen de gevangenis en het Huis van Bewaring.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 3068
1500 HD ZAANDAM

(08807) 38000

E-mail: info.jczaanstad@dji.minjus.nl

LET OP: dit mailadres kunt u niet gebruiken voor informatieaanvragen over individuele gedetineerdenzaken. Deze kunt u alleen telefonisch indienen.

Bezoekadres
Smeet 1
1551 NG WESTZAAN

Direct contact met een advocaat?