Bezoekadressen


Bezoekadres ‘s-Hertogenbosch
Paleis van Justitie
Leeghwaterlaan 8
5223 BA ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
088 – 362 20 00

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch Werk- en rechtsgebied


Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Limburg, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Het hof is samen met rechtbank Oost-Brabant gevestigd in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch. Er werken ongeveer 260 mensen.

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden


Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch behandelt zaken binnen de volgende rechtsgebieden:

  • Civiel recht: familie- en handelszaken
  • Strafrecht: misdrijven en overtredingen
  • Belastingrecht: geschillen over belastingen en heffingen van de rijksoverheid en de lokale overheden
  • Beklagzaken (ex. artikel 12 Sv): klachten over een beslissing van een officier van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen