Bezoekadres Den Haag


Bezoekadres
Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Telefoonnummer
088 – 362 23 33

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Gerechtshof Den Haag


Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van:

  • Civiel recht
  • Belastingrecht
  • Strafrecht

Beslissingen van het gerechtshof in civiele en strafzaken worden arresten genoemd, beslissingen in belastingzaken uitspraken.