Bezoekadres Den Haag

Bezoekadres
Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Telefoonnummer
088 – 362 23 33

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Rechtsgebieden

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van:

  • Civiel recht
  • Belastingrecht
  • Strafrecht

Beslissingen van het gerechtshof in civiele en strafzaken worden arresten genoemd, beslissingen in belastingzaken uitspraken.

Direct contact met een advocaat?