Bezoekadres


Bezoekadres Arnhem
Paleis van Justitie
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Bezoekadres Leeuwarden
Paleis van Justitie (Zittingen)
Wilhelminaplein 1
8911 BS Leeuwarden

Gerechtsgebouw (Kantoren)
Zaailand 102
8911 BN Leeuwarden

Bezoekadres Zwolle
Gerechtsgebouw (Zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Telefoonnummer
088 – 361 81 81

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Ressort Arnhem-Leeuwarden


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

Direct contact met een advocaat?

Rechtsgebieden


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt de volgende rechtsgebieden:

  • Belastingzaken
  • Civiel recht: dagvaardingszaken
  • Civiel recht: rekestzaken
  • Beklagzaken
  • Strafzaken
  • Landelijke competenties

Locaties

Er zijn twee kantoorlocaties en negen wettelijke zittingsplaatsen (waarvan de zittingsplaatsen Arnhem, Leeuwarden en Zwolle permanent door het hof worden gebruikt):

  • Arnhem, paleis van justitie (hier zetelt het gerechtsbestuur)
  • Leeuwarden, paleis van justitie en gerechtsgebouw
  • Zwolle, gerechtsgebouw