Bezoekadres

Bezoekadres Arnhem
Paleis van Justitie
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Bezoekadres Leeuwarden
Paleis van Justitie (Zittingen)
Wilhelminaplein 1
8911 BS Leeuwarden

Gerechtsgebouw (Kantoren)
Zaailand 102
8911 BN Leeuwarden

Bezoekadres Zwolle
Gerechtsgebouw (Zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Telefoonnummer
088 – 361 81 81

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Ressort Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

Rechtsgebieden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt de volgende rechtsgebieden:

  • Belastingzaken
  • Civiel recht: dagvaardingszaken
  • Civiel recht: rekestzaken
  • Beklagzaken
  • Strafzaken
  • Landelijke competenties
Locaties

Er zijn twee kantoorlocaties en negen wettelijke zittingsplaatsen (waarvan de zittingsplaatsen Arnhem, Leeuwarden en Zwolle permanent door het hof worden gebruikt):

  • Arnhem, paleis van justitie (hier zetelt het gerechtsbestuur)
  • Leeuwarden, paleis van justitie en gerechtsgebouw
  • Zwolle, gerechtsgebouw

Direct contact met een advocaat?