Chat with us, powered by LiveChat

Bij de verkoop van een waardevol apparaat blijkt dit als gesloten geregistreerd te staan. Uit onderzoek van politie en justitie blijkt dat de ondernemer het apparaat eerder zelf bij zijn verzekeraar en de politie had opgegeven als zijnde gestolen. Ten onrechte, zo blijkt later. De ondernemer wordt vervolgd voor verzekeringsfraude (oplichting) en het doen van een valse aangifte bij de politie.

Hoewel Rechtbank Maastricht nog tot een bewezenverklaring en daarmee veroordeling kwam, sluit Gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet uit dat verdachte destijds mogelijk een administratieve fout heeft gemaakt. Nu naar het oordeel van het hof sprake is geweest van een vergissing is van enig oogmerk van bevoordeling aan de zijde van de verdachte niet gebleken. Evenmin acht het hof enig opzet – ook niet in voorwaardelijke zin – aanwezig met betrekking tot het doen van de valse aangifte en spreekt de verdachte ook daarvan vrij.

De ondernemer werd in hoger beroep bijgestaan door mr. drs. Chris-Jan Kamminga, verbonden aan Weening Strafrechtadvocaten

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Serge Weening

De Heerlense zakenman Christian Petermann is woensdagmorgen aangehouden bij een inval door de Fiod. De opsporingsbeambten, die met veel mankracht binnenvielen, namen onder meer een administratie en airsoftwapens in beslag.

De Fiod wil niet meer kwijt dan dat de inval werd gedaan vanwege belastingfraude en valsheid in geschrifte. Petermann (42) was tot dit voorjaar raadslid voor de eenmansfractie Realisten.

Crypto
De Heerlense zakenman en conceptontwikkelaar heeft al jaren een evenementenbedrijf dat met airsoftwapens werkt. Meer recent kwam Petermann in het nieuws met het crypto-geldproject Miniera, dat hij samen met Richard Paes in een oud gebouw van de mijn Maurits in Geleen opstart.

Een van de verdachten in deze zaak wordt bijgestaan door Serge Weening en Joost de Bruin
In de strafzaak rond een valsemuntersbende hoeft alleen Lisa P. (30) uit Nijmegen de cel in, en wel een jaar.

Dat  blijkt uit de vonnissen die de rechtbank Limburg vrijdag  tegen de negen daders heeft uitgesproken. De rechters noemen het maken van vals geld verwerpelijk en de gevolgen die dit heeft voor het het betalingsverkeer zeer kwalijk.

Spin
De rechters zien Lisa P.  als de spin in het web van de groep mensen uit Noord- en Midden-Limburg die in 2014 valse bankbiljetten van vijftig euro maakten, kochten en verkochten. Het Openbaar Ministerie had twintig maanden celstraf tegen haar geëist. De rechters deden daar een groot deel vanaf omdat justitie in hun ogen de strafzaak veel te lang onnodig op de plank heeft laten liggen.

Omdat, zoals dat in juridische termen heet, de redelijke termijn is overschreden hoeft bijvoorbeeld Marco R. (35), die destijds in Maasbree woonde, niet naar de gevangenis.  De officier van justitie had voor hem wegens het het maken, verkopen en betalen met vals geld achttien maanden in petto en voor wapenbezit nog eens twaalf maanden, maar daar komt het dus niet van. R. moet wel 240 uur werkstraf verrichten.

Hoofdafnemer
Het OM had  de rechtbank gevraagd Peter M. (38) uit Roggel, de vermeende hoofdafnemer van de valse biljetten,  twaalf maanden gevangenisstraf op te leggen. De rechtbank maakte daar zes maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf van.

De rechters waren clement voor de oudste verdachte, de 77-jarige oma van Lisa P. Zij is gezien haar geringe rol, broze gezondheid en hoge leeftijd ontslagen van rechtsvervolging. In haar huis in Helden printten en bedrukten vijf verdachten in februari 2014 1125 biljetten van 50 euro. De bejaarde vrouw heeft toegegeven dat ze het kopieerapparaat heeft bediend. De vier anderen in haar gezelschap zouden met strijkbouten hologramzegels in de biljetten hebben geperst.

De rechtbank legde de mededadersn met een geringere rol relatief lichte werkstraffen op.

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Serge Weening

De FIOD heeft dinsdag de directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden als verdachte van stelselmatige belasting- en faillissementsfraude.

Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg.Twee miljoen
Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro. Daarnaast is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude. De verdachte, die een woning in Limburg heeft, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. 

Bankkluis 
In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen, aldus het OM. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar.

Bewijsmateriaal
Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal.

Gesjoemeld
De FIOD kwam op het spoor van de fraude na een melding van de Belastingdienst. De verdachte zou sinds 2013 hebben gesjoemeld met uitzendbedrijven die personeel uitleenden aan bouwondernemingen in Limburg en Zuid-Oost Brabant. Vier vennootschappen zijn sindsdien failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel over naar een nieuwe vennootschap. Dat gebeurde herhaaldelijk, aldus het OM.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag de voorlopige hechtenis tegen twee van de drie directeuren van Centurion Vastgoed geschorst. Dit betekent dat zij de behandeling van hun zaak in vrijheid mogen afwachten.

De rechtbank had de beide heren eerder nog lange celstraffen opgelegd van 3,5 en 4 jaar. Ook moesten de heren na de uitspraak van de Rechtbank gelijk de cel in. Volgens de Rechtbank zouden de twee directeuren, samen met nog een derde directeur meer dan 600 beleggers voor een totaalbedrag van meer dan 26 miljoen euro hebben opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica.

Het gerechtshof heeft nu het verzoek van de verdediging om de verdachte in vrijheid te stellen toegewezen. Ivo van de Bergh, advocaat van een van beide directeuren bepleitte met succes dat het om een zeer complexe zaak gaat, waarbij het van cruciaal belang is dat zijn cliënt op vrije voeten moet worden gesteld. “Anders zou er ernstig inbreuk gemaakt worden op de verdedigingsrechten van mijn cliënt. Cliënt moet in klantsystemen kunnen, wij moeten samen stukken gaan inzien bij de FIOD en er moet contact plaatsvinden met allerlei deskundigen. Vanuit een Huis van Bewaring is dit onmogelijk en dan zou cliënt geen eerlijk proces krijgen”, volgens Van de Bergh. Het gerechtshof volgde hem daarin en stelde de verdachten na ruim een jaar voorarrest met onmiddellijke ingang op vrije voeten.

ARNHEM – Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet de 51-jarige Sjaak J. uit Goch vier jaar de cel in en mag hij vijf jaar lang geen directeursfunctie hebben. J. stond dinsdag in Arnhem terecht wegens grootschalige faillissementsfraude en witwassen.
Volgens het OM liet J. zich betalen om hoofdpijn-bv’s over te nemen van directeuren die buiten schot wilden blijven. Hij trok uit de bedrijven wat er nog inzat en maakte dan een loopjongen directeur onder wie de zaak failliet ging. Schuldeisers konden naar miljoenen fluiten. Tussen 2010 en 2013 was J. – al of niet indirect – directeur van 38 bv’s.

Ook waste de verdachte grote geldbedragen wit voor een groep Turken, bekende hij. Eerder kreeg J. ook al vier jaar en recent nog tien maanden cel voor fraude.

De ‘draaideurfraudeur’ bekent de beschuldigingen van het OM en wil schoon schip maken, zegt hij. Het OM heeft de faillissementen van zeven bv’s uit het hele land uitgewerkt in de strafzaak. Daarnaast beticht het OM hem ervan dat hij een criminele organisatie leidde voor faillissementsfraude en witwassen.

Andere verdachten zijn dan ook twee vermeende medewerkers van J., twee directeuren die zelf hun probleem-bv grotendeels leeghaalden voor ze die bij J. dumpten, twee fraudeurs die belasting wilden ontduiken, een leasemaatschappij die dure auto’s regelde in ruil voor contanten en de Turk Deniz . die via holdings van J. enorme bedragen witwaste.

De rest van deze week en volgende week staan de andere verdachten terecht. De uitspraak volgt naar verwachting op 19 februari.

zaterdag, 13 oktober 2012

JUSTITIE Groep ook verdacht van drugshandel

SITTARD/MAASTRICHT – Acht inwoners van Sittard-Geleen worden verdacht van grootschalige bijstandsfraude. Het gaat om enkele tonnen, zo stelt het Openbaar Ministerie. Exacte cijfers had justitie gisteren tijdens een pro forma-zitting niet paraat. De fraude van de vier mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 29 tot 60 jaar zou hebben plaatsgevonden in de periode van 5 februari 2005 tot en met 31 december 2009. Maar de groep wordt niet alleen verdacht van uitkeringsfraude, ook worden enkelen gezien als drugshandelaar. Ze zouden zowel soft- als harddrugs hebben verkocht. Ook was sprake van verboden wapenbezit bij de verdachten.

Heling en diefstal van stroom zijn het achttal uit Sittard-Geleen even eens ten laste gelegd. Advocaat Stef Bergmans vroeg zich namens zijn cliënten af waarom een aanhoudingseenheid werd ingezet bij de arrestaties. „Ik wil graag weten wat daar de regels voor zijn en waarom deze procedure in dit specifieke geval is ingezet.” De gegevens daarvoor zullen nog worden toegevoegd aan het dossier. De zaak zal eind februari 2013 daadwerkelijk in behandeling worden genomen door de Maastrichtse rechtbank.

woensdag, 15 februari 2012 – door Sjors van Beek

RECHTBANK Bestuurders islamitisch scholen

MAASTRICHT – Twee oud-bestuurders van de islamitische basisscholen El Wahda in Heerlen en El Habib in Maastricht hoeven niet de cel in wegens fraude van enkele tonnen omdat ze ‘al gezichtsverlies hebben geleden in de islamitische gemeenschap, hetgeen door hen reeds als straf is ervaren’. Dat oordeelde de rechtbank in Maastricht gisteren in de fraudezaak.Volgens de rechters is een onvoorwaardelijke celstraf ‘in beginsel gepast’, maar in dit geval is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden genoeg. De eis was vijf maanden onvoorwaardelijk.

Schooldirecteur Marcel L. (53) moet honderd uur werkstraf vervullen. Samen moeten de mannen ook bijna 2,5 ton terugbetalen. De schoolbestuurders maakten zich medio jaren negentig jarenlang schuldig aan het opstellen van fictieve arbeidscontracten voor henzelf en hun echtgenotes. Voormalig voorzitter van het schoolbestuur Abdelhaquim K. (46) en penningmeester El Houssien C. (52) plaatsten zichzelf op de loonlijst als fulltime leraar terwijl ze ooit les gaven. Beide mannen hadden daarnaast fulltime andere banen, K. als beveilig erin de penitentiaire inrichting in Roermond, C. bij een autofabriek. Het werk op de school verrichtten ze „in de avonduren en het weekend”, zo verklaarden ze bij de FIOD.

Hun echtgenotes kregen betaald als administratieve kracht en conciërge, de echtgenote van de directeur als onderwijsassistent. Het geld staken ze niet in eigen zak maar gebruikten ze voor het leerlingenvervoer, zo claimden ze. Dat was noodzaak omdat de scholen anders te weinig leerlingen zouden hebben om te kunnen voortbestaan. De rechtbank verwierp dit verweer als ‘niet aangetoond of aannemelijk’. Verdachten hebben „op geraffineerde wijze misbruik gemaakt van vrij grote bedragen gemeenschapsgeld,” aldus het vonnis.

woensdag, 01 februari 2012 – door Sjors van Beek

ISLAMSCHOLEN Fictieve arbeidscontracten

MAASTRICHT – Tegen twee oude bestuurders van de islamitische basisscholen El Wahda in Heerlen en El Habib in Maastricht is tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, geëist wegens fraude. Voor de oud-directeur van de Heerlense vestiging is volgens het Openbaar Ministerie een werkstraf van tweehonderd uur voldoende. Ook moeten de mannen samen bijna 2,5 ton terugbetalen.

Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Maastricht, waar de drie schoolbestuurders terechtstonden voor valsheid in geschrifte en het witwassen van de aldus verkregen gelden. Volgens officier van Justitie R. Bliek maakten de school bestuurders tussen 2004 en 2008 fictieve arbeidscontracten op voor henzelf en hun echtgenotes. De toenmalige voorzitter van het schoolbestuur, Abdelhaquim K. (46), en penningmeester El Houssien C. (52) plaatsten zichzelf op de loonlijst als leraar terwijl ze nooit les gaven. Beide mannen hadden daarnaast fulltime andere banen. K. werkt als beveilig erin een van de Limburgse gevangenissen en staat dus op de loonlijst van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De echtgenotes van de bestuurders werden betaald als administratief medewerkster en als conciërge zonder dat ze ooit op de scholen werkten. Een van hen was zogenaamd ook nog lerares Nederlands terwijl ze geen Nederlands spreekt; tijdens haar verhoor bij de politie was er een tolk nodig. De echtgenote van directeur Marcel L. (53) ten slotte kreeg onterecht salaris als onderwijsassistente. Volgens betrokkenen waren de illegale constructies nodig om het leerlingen vervoer te kunnen bekostigen. islamitische scholen moeten hun leerlingen uit de verre omtrek halen om aan de stichtingsnormen te voldoen. Te weinig leerlingen betekent opheffing van de school, aldus de bestuurders.

De directeur deed daarnaast mee om zijn opgebouwde spaarloon te verzilveren, zo vertelde hij de rechters.Volgens het ministerie van Onderwijs is de afgelopen jaren bij 85 procent van alle islamitische basisscholen gesjoemeld. Alleen het bestuur van SIS Heerlen is tot nog toe vervolgd.

Uitspraak 14 februari.

woensdag, 01 februari 2012 – door Sjors Beek

Het doet me pijn dat wij zijn vervolgd terwijl vergelijkbare gevallen zijn geseponeerd. Zo klaagde Abdelhaquim K. gisteren tegen de rechtbank in Maastricht. K. is ex-voorzitter van SIS Heerlen, de Stichting islamitische Basisscholen met vestigingen in Heerlen en Maastricht. K. en twee medebestuurders hoorden cel- of taakstraffen tegen zich eisen wegens hun gesjoemel met de loonlijsten van de scholen. De mannen kenden zichzelf en hun vrouwen salaris toe zonder dat ze echt op school werkten.Volgens betrokkenen een noodsprong om het verliesgevende leerlingen vervoer te kunnen bekostigen. „We deden alles in dienst van een hoger doel, namelijk dat ook islamitische kinderen goed onderwijs krijgen”, aldus K.

Volgens advocaat Serge Weening was er sprake van een soort ‘noodtoestand’ om de school overeind te houden en zijn de bestuurders daarom niet strafbaar. Ook raadsvrouwe Sabina Gomez Espinosa stelt dat haar cliënt geen straf verdient „omdat hij geen kant op kon”. Het Openbaar Ministerie geloof niets van de verhalen en denkt dat de bestuurders zichzelf hebben verrijkt, onder meer door het pinnen van grote bedragen in Marokko. Toch is de vraag of de bestuurders van SIS Heerlen door Justitie zijn ‘geslachtofferd’ niet geheel onbegrijpelijk.

Het ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld dat 85 procent van alle islamitische schoolbesturen in Nederland tussen 2004 en 2008 met geld heeft gerommeld.Vier keer is daarvan aangifte gedaan, waarvan drie keer door het ministerie zelf, onder meer tegen SIS Helmond, waar de inmiddels opgeheven islamitische basisschool in Roermond onder viel. „Maar er is geen sprake van willekeur”, aldus officier van Justitie Bliek van het Functioneel Parket gisteren: „Het zijn geen vergelijkbare gevallen.” Correspondentie waarin Justitie uitlegt waarom het Roermondse schoolbestuur níet wordt vervolgd, wordt niet openbaar gemaakt.

door John van den Heuvel

TILBURG, donderdag Voor de divisie ‘binnen zonder kloppen’ van de nationale recherche wordt het langzamerhand routine. Ook gisteren stonden zwaarbewapende politieteams weer klaar voor een inval bij een clubhuis van een beruchte motorbende. Dit keer werd het honk van de van oorsprong Molukse motorgroep Satudarah in Tilburg met een langdurig bezoek vereerd.

Net als bij eerdere invallen bij de Hells Angelá en bij de recente actie tegen Satudarah-leden in Breda en Arnhem liet de recherche niets aan het toeval over. Zelfs brandweer, FIOD en het leger waren erbij betrokken. Angels-voorman Unu zei het al in een recente televisie uitzending van Reporter over de Hells Angels c,en Satudarah: is oorlog met de politie. In de uitzending bezwoer de Amsterdamse president van de An-Wels dat van een conflict of Machtsstrijd met de Satuda- .rah geen sprake is. Dat zijn :yolgens Unu allemaal verzin-sels van de politie. Onze echte •• vijanden zitten bij de politie, leek de Hells Angels-presiaent te suggereren.

De nationale recherche lijkt de oorlogsverklaring van t nu nu te beantwoorden. In korte tijd werden bij vier afzonderlijke politieacties proininente leden van de Hells Angels en de Satudarah gearresteerd. Na arrestaties van kopstukken in Amsterdam, in Arnhem en Breda, was het nu ae beurt aan de Tilburgse ehapter van de Satudarah. Daarbij wordt gebruik gektaakt van een nieuwe tacfiek. Volgens bronnen bij het landelijk parket zijn politie en justitie afgestapt van pogingen Om de omstreden moforclubs in zijn geheel ais criminelen organisaties in de verdachtenbank te zetten. Omdat eerder pogingen van het openbaar ministerie om de Hells Angels als een verboden aan te merken mislukten, richten politie en justitie zich nu op individuele leden van de ‘outlaw’ motorgangs’.

Opsporingsinstanties maken zich al tij den grote zorgen over de spanningen tussen enkele clubs en de criminele activiteiten van bepaalde leden. In weerwil van een ‘charmeoffensief’ van de Hells Angels en de Satudarah afgelopen zomer in Amsterdam, heeft de nationale recherche nog steeds sterke aanwijzingen voor een machtsstrijd tussen beide clubs. Ook kritt de recherche dankzij recente onderzoeken een steeds beter beeld van de activiteiten van de Satudarah, een club die de laatste twee jaar groeit als kool. Leden van de Satudarah zouden in veel steden een waar schrikbewind uitoefenen en horecaondernemers bedreigen en afpersen. In Tilburg is de Satudarah betrokken bij het onvrijwillig

vrijwillig inlijven van een seksclub en ernstige mishandelingen, zo vermoedt justitie. In een recent proces-verbaal beschrijft een slachtoffer hoe hij onlangs door een aantal Satudarah-leden werd gesommeerd naar het clubbuis aan de Havendijk te komen. „Ik zag daar vier mensen in motorkleding van de Satudarah”, verklaart het slachtoffer in zijn aangifte, die in het bezit is van deze krant. „Ze droegen zwarte jasjes met een afbeelding van een Indiaan achterop. Een van de mannen vroeg me even mee te lopen. Een van hen sloeg me plotseling met zijn vuist minstens tien keer tegen mijn hoofd.”

Het slachtoffer wordt vervolgens helemaal in elkaar geslagen. „Ik was voor mijn gevoel met een doodsstrijd bezig. Met mijn laatste krachten heb ik mezelf op mijn rechterarm gedrukt. Op het moment dat ik half omhoogkwam, wilde ik al gaan wegrennen. Ik had toen echt doodsangst. Op dat moment deed ik het in mijn broek. Ik poepte toen echt in mijn broek van angst”, aldus het slachtoffer in zijn aangifte bij de politie. De man hield blijvend letsel aan de mishandelingen over.

Ook een tweede ernstige afranseling van een willekeurig slachtoffer in café ‘De Buurvrouw’ rekent justitie toe aan Satudarah-leden.

Vijf leden van de Satudarah afdefing in Tilburg, waar zwaarbewapende politiemensen gisteren een inval deden in het clubhuis van de motorclub.

Het lijkt een tactiek van de Satudarah om dankzij intimidaties en bedreigingen snel te groeien in veel steden. De club wil zo ook de lucratieve portiersdiensten bij populaire cafés en discotheken in handen krijgen. Het is een werkwijze die de qlellso Angels in het verleden met succes toepaste. De nationale recherche zet er nu een andere tactiek tegenover, namelijk
die van verdeel en heers. De afloop van de strijd is nog ongewis.

NIJMEGEN – Klikken over uitkeringsfraude lijkt de aanleiding te zijn geweest voor de moord, ruim drie weken geleden, op een 68-jarige vrouw aan de Cronjéstraat in Nijmegen. Dat is naar voren gekomen uit onderzoek door Omroep Gelderland. Een 41-jarige man en een 32-jarige vrouw zijn kort na de moord in het Pinksterweekend aangehouden. De vrouw liet haar post bij het huis van het slachtoffer bezorgen, maar woonde daar niet. Het slachtoffer zou dat hebben gemeld bij de sociale dienst, nadat ze onder druk zou zijn gezet door de dienst. De politie bevestigt noch ontkent de bevindingen van Omroep Gelderland. Later die nacht werd in Nijmegen een 47-jarige man neergeschoten. Volgens buurtbewoners had deze man al enige tijd ruzie met de 41-jarige mannelijke verdachte.

zaterdag, 22 januari 2011 – door Niki van der Naald en Theo Sniekers

Justitie kwam, zag en overwon de Limburgse corruptieaffaire. Dat ambtenaren en topmannen van bouwbedrijf Janssen de Jong Infra schaamteloos en op ongeoorloofde wijze zaken met elkaar deden, is volgens de rechter bewezen. De ‘boeven in pak’ zijn aldus gestraft en de bezem is inmiddels door alle gemeentehuizen en het gouvernement gegaan. Maar heeft Limburg z’n lesje écht geleerd?

“Wij hangen nu, terwijl de rest gewoon op oude voet doorgaat. Geloof me, binnen de kortste keren is het weer bal in Limburg.” Dat soort opmerkingen, meermaals gemaakt in de wandelgangen van de rechtbank in Den Bosch tijdens het weken durende corruptieproces,stemt weinig hoopgevend.Althans, voor die bestuurders die sinds het corruptieschandaalrond bouwbedrijf Janssen de Jong Infra aan het licht kwam het beeld van ‘Limburg vriendenrepubliek’ zo nadrukkelijk uit de wereld proberen te helpen. Het is een hardnekkig imago dat Limburg blijft achtervolgen, mede als gevolg van het weinig flatteuze verleden dat onze provincie heeft op het gebied van corruptie en bouwfraudeschandalen. Juist vanwege die rijke historie van smeren, paaien en masseren in het bourgondische zuiden kwam de affaire van begin 2009 hard aan. In het kader van damagecontrol, was directe actie geboden.

Waar het tijdens de bouwfraudezaken in de jaren negentig in eerste instantie stil bleef aan de kant van bestuurlijk Limburg, verklaarden de negentien Zuid-Limburgse burgemeesterstwee jaar geleden wél direct openlijk de oorlog aan corruptie. Zichzelf daarmee gelijk distantiërend van de rotte appelen. „We laten ons niet kisten door een paar corrupte klojo’s”,riep Maastrichts oud-burgemeester en tegenwoordig minister van Immigratiezaken en asiel Gerd Leersin een interview met deze krant. Dat was net nadat de eerste berichten naar buiten waren gekomen dat menig Zuid-Limburgs gemeentehuis én het gouvernement ‘verblijd’ waren met een bezoek van een legertje Rijksrechercheurs. De arrestatie van meer dan twintig ambtenaren en medewerkers van het wegenbouwbedrijf die daarop volgde, legde een ongemakkelijke waarheid bloot.

Een nieuw schandaal dat blijkbaar al jaren onder de oppervlakte kon door etteren, was geboren. Janssen de Jong Infra zelf stond vooraan om direct in te grijpen en vooral te benadrukken dat de cultuur die heerste op de vestigingen waar de van corruptie verdachte managers en directeuren werkten, niet symptomatisch zou zijn voor de algehele bedrijfscultuur bij de wegenbouwer. De vestiging Meerssen, door JaJo beschouwd als een geïsoleerd broeinest van corruptie, werd resoluut gesloten. De in opspraak geraakte medewerkers zijn op straat gezet. JaJo als bv kreeg wel een fikse boete van drie miljoen euro van de Nederlandse Mededingings-autoriteit (NMa) opgelegd, maar tot strafrechtelijke vervolging is het niet gekomen. „Een afgewogen beslissing die we niet zomaar hebben genomen”, benadrukt hoofdofficier van justitie Cees van Spierenburg van het landelijk parket. „ Het bedrijf heeft nieuwe,strenge integriteits- regels ingevoerd en de hele organisatie doorgelicht. Bovendien ging het ook ons inziens om een paar rotte appelen tegen wie maatregelen zijn genomen”, al dus Van Spierenburg. In het strafdossier over de JaJo-affaire komen ook ook Limburgse bestuurders voor. Ze worden als referentie genoemd in afgeluisterde telefoongesprekken tussen ambtenaren en omkopers. „Uiteraard hebben we daar ook uitgebreid naar gekeken. Maar op basis van de informatie die we hadden, is daar niet op verder gerechercheerd”, is het enige dat de hoofdofficier van justitie daarover wil zeggen.

Het vinden van bewijslast is nu eenmaal een belangrijke factor in het besluit om door te pakken, geeft hij toe. „Er is knap recherchewerk verricht, maar ik zal niet ontkennen dat een deel van de bewijzen in deze zaak op een presenteerblaadje kwam. De zaak is mede aan het rollen gebracht door afgeluisterde telefoongesprekken in een ander strafonderzoek. Dat bood zoveel aanwijzingen dat we zijn gaan observeren en gaan tappen en het netwerk van corrupte ambtenaren en bouwers volop aan de oppervlakte kwam. Bij het OM brandt altijd een lampje dat je een zeker procesrisico loopt, dat je hele bewijslast onderuit wordt gehaald. Gezien de vonnissen van de rechter, is daarin deze zaak absoluut geen sprake van.” Uit wetenschappelijk onderzoek van hoogleraren Hans Nelen en Leo Huberts blijkt ook dat justitie op zeker speelt als het om witteboordencriminaliteit gaat.Corruptie is dan ook een van de lastigst te bewijzen misdrijven in het strafrecht. Bevoordeling wordt vaak professioneel verdoezeld en documenten waarin al iets te ontdekken valt vergen specialistische kennis vaneen rechercheur. Eén op één verbanden tussen steekpenning en tegenprestatie zijn bovendien vaak moeilijk te vinden. De veronderstelde afspraken tussen bestuurders, ambtenaren en zakenlieden staan of vallen met dat wat in maffiakringen omerta wordt genoemd: het grote stilzwijgen, ook na een arrestatie. Bijna niemand durft een boekje open te doen over corruptiepraktijken.Waardoor het voor de opsporingsdiensten vaak zoeken is naar een speld in een hooiberg.

„Wat dat aangaat ging het in deze zaak om amateurverdachten. Als je het vergelijkt met de grote vissen uit de vastgoedfraude zijn dit inderdaad kleine vissen. Maar het betekent niet dat je die maar moet laten zwemmen”, zegt Van Spierenburg. Hij ziet ook dat corruptie van alle tijden is en fraude en omkoping overal plaatsvindt.Wel constateert hij dat ‘hoe zuidelijk er je gaat’, die cultuur van het ritselen normaler wordt gevonden. Of het in de Zuid-Limburgse volksaard ligt om buiten de lijnen te kleuren en onger os zaken te regelen? Daar durft de hoofdofficier zich niet over uit te laten. Net zomin als over de discussie die afgelopen zomer ontstond toen Heerlens burgemeester Paul De pla zijn afkeur uitsprak over het feit dat Zuid-Limburgse bestuurders en ambtenaren zich nog steeds laten fêteren op een volledig door Q-park betaalde netwerkbijeenkomst op het Preuvene mint in Maastricht. „Het is een hellend vlak.Alles wat je aan een ambtenaar geeft om hem voor je te winnen, is risicovol.”

In dat opzicht is deze affaire sowieso een voorbeeldzaak voor het OM geweest. In vergelijking met de bouwfraude schandalen in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw was de JaJo-zaak minder omvangrijk, maar er lag dit keer wel zóveel bewijsmateriaal dat justitie’s kans om ‘te scoren’ groot was. De toonzetting van de officieren van justitie was van begin af aan stevig, soms zelfs moralistisch. De publiciteitsgolf die de affaire teweegbracht was groot. „Alle publiciteitis eigenlijk ook een onderdeel van het strafproces geworden. De berichtgeving over dit soort zaken heeft een preventieve werking. Daardoor wordt duidelijk hoe hard we dit aanpakken en welke risico’s je loopt als je het normaal vindt om te frauderen of iemand om te kopen”, meent Van Spierenburg.

En de ‘oorlog’ van bestuurders als Leers en gouverneur Léon Frissen? Die kwam er ook. Op één verdachte na, zijn alle ambtenaren nog voordat ze voor de rechter stonden ontslagen. Provinciebreed barstte een discussie los over het integriteitsbeleid en de noodzakelijke aanscherping ervan. Een gemeente als Heerlen trok zelf een blik juristen open om JaJo op een zwarte lijst te laten zetten.Waarmee Heerlen maar wil laten zien: wij laten niet met ons sollen. Ambtelijke apparaten werden doorgelicht. En de Limburgse overheids diender moest weer op cursus. Terug de banken in, om te leren dat zelfs het laten feitelijk teren op ‘knullige’ presentjes, zoals een dag kleiduivenschieten of het op kosten van een wegen bouwer je vol laten gieten in de skybox van Roda JC, niet zomaar door de beugel kan en in ieder geval gemeld moet worden.Want hoe onschuldig dat soort ‘extra’s’ dan ook mag lijken, uit het vonnis van de rechtbank in Den Bosch blijkt dat omkoping wel degelijk begint met dat soort pogingen van zakenlieden om ambtenaren te verleiden. Volgens gouverneur Léon Frissen is één van de lessen van deze corruptiezaak dat affaires zich meer op de werkvloer dan in het bestuur van de overheid lijken af te spelen.

„Het is daarom belangrijk de interne controle verder te versterken. Ook mensen met een kleine functie beschikken over gevoelige informatie waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.” De gouverneur heeft geen goed woord over wat zich de laatste jaren aan kleine of grote akkefietjes op het gebied van integriteit in Zuid-Limburg heeft afgespeeld. „Het is gênant. Daar helpt geen nuancering bij.Als bestuurder heb ik mij geschaamd. De laatste jaren is in Zuid- Limburg wel zowel kwalitatief als kwantitatief veel gedaan aan het bevorderen van de integriteit. Door die aandacht is het onderwerp ook veel gevoeliger geworden, veel meer dan vijftien jaar geleden. Door de grotere aandacht van het bestuur voor integriteit zijn er vermoedelijk ook meer zaken aan het licht gekomen. In Amsterdam zag je hetzelfde fenomeen. Daar zijn vorig jaar 25 ambtenaren ontslagen vanwege niet-integer handelen. Dat komt omdat het gemeentebestuur het goed heeft aangepakt. Als je er een lamp op zet, kom je meer problemen tegen. Doe je dat niet, komt er ook niets boven water.” Over de uitlatingen van Van Spierenburg zegt Frissen: „Ik neem aan dat hij dit in de hitte van het proces heeft gezegd, maar hij had genuanceerder moeten reageren.Ritselen verhoudt zich zeker slecht tot het strafrecht. Ik ga het zeker niet vergoelijken. Maar zeker een hoofdofficier moet zijn beweringen staven.Wetenschappers komen met andere cijfers. Ik kom niet bij Sail Amsterdam en naar ik hoor ook maar weinig Limburgers. Daar worden mensen uit andere delen van het land onderhouden op kosten van anderen.”

donderdag, 20 mei 2010 – door Bjorn Thimister

JUSTITIE Beslag op bezittingen

MAASTRICHT/SITTARD – Het openbaar ministerie (OM) in Maastricht verdenkt zeven personen uit Sittard, die allemaal tot dezelfde familie behoren, van het veelvuldig witwassen van criminele gelden afkomstig uit drugshandel.

Er is beslag gelegd op bezittingen als auto’s, schilderijen en dure merksieraden met een straatwaarde van naar schatting één miljoen euro.

Deze zaak kwam aan het rollen toen de sociale recherche eind januari een inval deed in drie woningen in Sittard. Daarbij werden de zeven bovengenoemde verdachten gearresteerd op verdenking van grootschalige fraude. Samen zouden zij onterecht enkele tonnen aan steun hebben ontvangen. Volgens Cindy Reijnders, woordvoerster van het OM, zijn tijdens dit grote fraudeonderzoek nieuwe strafbare feiten aan het licht gekomen. ,,De tenlastelegging is nu onder andere met witwassen uitgebreid en we hebben beslag gelegd op hun bezittingen. Het onderzoek loopt op dit moment nog”, zegt Reijnders, die aangeeft dat het OM van plan is een ontnemingvordering te gaan indienen voor het geld dat de verdachten middels de steunfraude verkregen hebben. De vijf vrouwen (25, 26, 27, 28 en 50 jaar oud) en de twee mannen van 57 en 29 jaar zitten niet meer vast.

BELEGGER OM vervolgt failliete belegger/hotelexploitant niet

LANDGRAAF – Tot teleurstelling van de rechtbank Maastricht heeft het openbaar ministerie (OM) het fraudeonderzoek naar de failliete ex-belegger en ex-hotelexploitant Eric van den B. uit Landgraaf stopgezet. Het komt zeer zelden voor dat een rechtbank zich zo uit over een besluit van het OM.

Van den B. werd verdacht van faillissementsfraude. Het FIOD-onderzoek startte begin 2008 na aangifte doorrechter-commissaris Han Groen en curator Pieter Scholtes. De Landgravenaar was niet alleen privé bankroet gegaan, maar ook met twee van zijn beleggingsbedrijfjes en hotel-restaurant Overste Hof in Landgraaf dat hij tot in 2006 exploiteerde. Rechter en curator plaatsten onder meer grote vraagtekens bij een betaling van 550.000 euro aan een andere bv waarvanVan den B. directeur was. Een woordvoerster van het OM wil niet zeggen waarom het onderzoek gestaakt is. Curator Scholtes heeft begrepen dat bewijstechnische problemen ten grondslag liggen aan dat besluit.

„Er waren voldoende aanknopingspunten voor een serieuze zaak. Het OM ontmoedigt zo om nog aangifte te doen”, reageert Scholtes verontwaardigd. Persrechter Esmee Heutslaat weten dat ook de rechtbank teleurgesteld is. „We staan nog steeds achter de aangifte.” Intern moet nog beraad plaatsvinden of bij het gerechtshof in Den Bosch beroep wordt aangetekend tegen het besluit Van den B. niet te vervolgen. Scholtes zal dat niet doen.

Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, kent geen ander geval waarin een rechtbank publiekelijk zo reageert op een besluit van het OM. De uitspraak heeft volgens hem geen gevolgen voor een eventuele strafzaak. Faillissementsfraude leidt volgens Buruma maar zelden tot een strafzaak omdat het een ingewikkelde materie betreft, weinig prioriteit heeft en deskundigheid bij OM en recherche nogal eens ontbreekt. Van den B. is blij met het besluit en wil door hem geleden schade verhalen.

INVALLEN Criminele organisatie opgerold

KERKRADE – Leden van een criminele organisatie die zich volgens justitie schuldig hebben gemaakt aan grootschalige hennepteelt, zouden hun winst hebben belegd in Zuid-Limburgs vastgoed. Het openbaar ministerie (OM) denkt met twintig invallen de bende te hebben opgerold.

In totaal werden gisteren in Limburg en Duitsland zes verdachten gearresteerd, onder wie de vermoedelijke kopstukken TheoR.(48) uit Grevenbicht-Papenhoven en Marcello T. (43) uit Geleen. Uit Sittard-Geleen komen nog drie verdachten en een komt uit Echt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij hennepteelt en witwassen. De verdenkingen vormen het tweede Zuid-Limburgse dossier binnen een vorig jaar gestart project om organisaties achter grootschalige wietteelt te bestrijden. Het andere dossier betreft de Kerkraadse vastgoedhandelaar Joep J., op wiens 134 onroerend goed eigendommen vorig jaar beslag werd gelegd wegens verdenkingen van onder meer valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij hennepteelt. Of er een link is tussen beide zaken, wil het OM niet zeggen. Ook van R. en T. zijn gisteren naast contant geld en auto’s een onbekend aantal panden in beslag genomen. Beiden bezitten zeker zeventien panden, waaronder een loods in Eygelshoven van waaruit een onderneming bestierd werd. Deze hield zich bezig met het ombouwen van zeecontainerstot hennepkwekerijen, die vervolgens werden verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. Justitie kwam de bende op het spoor nadat in 2009 een twintigtal wietplantages werd ontmanteld in Nederland, België en Duitsland.

Het OM wil de verdachten kaalplukken door alle gemaakte winst afte pakken. „Naast een strafrechtelijk onderzoek wordt daarom ook een financieel onderzoek gestart”, zegt officier van justitie Daniele Weymar. Het OM wil het zestal, dat in de loop van de week wordt voorgeleid, voorlopig in voorarrest houden. Mogelijk volgen er nog meer arrestaties, onder meer omdat het gisteren niet lukte om een zevende verdachte in Duitsland aan te houden. Bij de invallen gisteren waren in totaal 70 opsporingsambtenaren betrokken van de politie, FIOD-ECD en het OM.

FRAUDE Oud-exploitant Overste Hof Landgraaf weer in opspraak

SUSTEREN/LANDGRAAF – Eric van den B., de van fraude verdachte voormalige exploitant van hotel-restaurant Overste Hof in Landgraaf, wordt er nu ook van beticht dat hij met een partner ruim 30.000 euro heeft verduisterd van drukkerij Profiprint in Susteren. Profiprint ging op 6 januari 2009 failliet. Volgens de curator in het faillissement, die de belangen van de schuldeisers behartigt, had de toenmalige partner van Van den B. de drukkerij pasin september 2008 voor één euro gekocht. Zij was op papier de baas van de kleine drukkerij, maar in werkelijkheid gaf Van den B. leiding, zegt de curator.

Beiden bemoeiden zich nauwelijks met de bedrijfsvoering, stelt hij. Volgens de curator hebben zij wel in de korte tijd dat zij bij Profiprint waren, het bedrijf „leeggeplukt.” Ze verduisterden ruim 30.000 euro. Van den B. en zijn partner hebben het bedrijf ook onbehoorlijk bestuurd, oordeelt de curator. Hij heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de schulden van Profiprint, dat overigens als gevolg van de overname door een andere partij alsnel een doorstart kon maken. Van den B.’s advocaat SergeWeening kent de beschuldiging van de curator niet. Deze heeft de door hem gesignaleerde verduistering ook begin 2009 gemeld bij opsporingsdienst Fiod. Die is al sinds 2007 bezig met een fraude-onderzoek naarVan den B.Voormalig belegger Van den B. exploiteerde tot begin 2006 hotel-restaurant Overste Hof in Landgraaf, maar ging failliet. De curatorin zijn faillissementen, Pieter Scholtes, vermoedt dat Van den B. tonnen heeft weggesluisd naar een bv waar hij de controle over had, zodat dat geld niet aan de schuldeisers ten goede kwam. De rechter-commissaris in deze failissementen deed aangifte tegen Van den B. Onduidelijk is wat de stand van het onderzoek is.