Chat with us, powered by LiveChat

LANDGRAAF – Curator Scholtes: “Hij verklaarde onder ede dat een aantal schuldeisers zonder toezegging van compensatie had afgezien van hun vorderingen, omdat ze medelijden met hem hadden. Maar een aantal van die schuldeisers heeft getuigd dat Van den Berg aangaf dan een doorstart te kunnen maken en hen dan alsnog te kunnen betalen op het moment dat hij weer geld binnenkreeg.”

Van den Berg neemt de aangekondigde aangifte bij Justitie voor kennisgeving aan. Die aangifte, die curator Scholtes samen met rechter-commissaris Groen wil gaan doen, wordt waarschijnlijk nog uitgebreid met andere punten. Een grote beleger uit het westen des land heeft wel zonder meer afstand gedaan van zijn vorderingen op Van den Bergh, in totaal ruim 1,2 miljoen euro. Scholtes: “Ik vermoed dat deze afspraken heeft gemaakt met Van den Bergh.” Inmiddels hebben vier partijen ook het faillissement aangevraagd van de Overste Hof BV, op papier nog belast met de exploitatie van de horecazaak. Onder meer twee personeelsleden hebben dat gedaan. Landgravenaar K. Zwakhalen, tot voor kort chef-kok: “We hebben vanaf januari al geen salaris meer gehad.” Woensdag diende de faillissementenaanvraag, maar de rechter hield de zaak op verzoek van Van den Bergh twee weken aan. Zwakhalen: “Van den Bergh verklaarde dat hij het bedrijf aan anderen wilde verkopen, en ons dan uit de opbrengst zou betalen. “Van den Berg, directeur van de Overste Hof BV, zegt dat hij kandidaat-kopers heeft voor dit bedrijf, maar een tweede mogelijkheid zou zijn dat hij de inventaris van de zaak en de lopende vorderingen van de BV verkoopt.

Curator Scholtes gelooft weinig van het verhaal, “Zo probeert Van den Bergh al jaren faillissementen af te wenden. Het personeel zal nu door aanhouding van de zaak vermoedelijk een deel van het inkomen mislopen, omdat UWV/GAK maar een loongarantie van drie maanden geeft.”

De curator heeft zelf het faillissement aangevraagd van Super Trade BV, de eigenaar/aandeelhouder van de Overste Hof BV en de huurder van het hotel-restaurant Van den Berg is ook directeur van Super Trade, maar krijgt al sinds enige tijd geen salaris meer. De Overste Hof is sinds februari dicht, omdat Van den Bergh de gemeente Landgraaf niet de vereiste informatie voor de benodigde vergunningen verschafte.

Ook de eigenaar van de monumentale hoeve waarin de horecazaak is gevestigd, de maatschap Groen & Van Zandwijk uit Snelrewaard, heeft volgens A. Groen het faillissement van Super Trade aangevraagd. “Vanwege huurachterstand. We willen ze snel mogelijk van Super Trade af om de zaak opnieuw te verhuren. Er hebben zich al spontaan kandidaat kopers gemeld. We doen geen zaken meer met Van den Bergh.”

Van den Bergh ontkent dat ook Groen & Van Zandwijk het faillissement van Super Trade heeft aangevraagd. “Afgelopen week hebben we nog om tafel gezeten.” Van den Bergh bracht Groen & Van Zandwijk bij Winthaegen aan als koper voor de Overste Hof. Winthaegen betaalde daarvoor 550.000 euro provisie aan Super Trade.

Volgens curator Scholtes is Van den Bergh niet alleen directeur van Super Trade, maar feitelijk ook eigenaar. “Hij heeft een deel van die 550.000 euro gebruikt om persoonlijke verplichtingen te voldoen. ik probeer nu het deel van die 550.000 euro dat nog over is, veilig te stellen voor de schuldeisers Van den Berg.”

Maar de laatste bestrijdt dat hij eigenaar is van Super Trade en dat hij de provisie door eigen doeleinden zou hebben gebruikt. “De curator voert een persoonlijke vendetta tegen mij.”

door Theo Sniekers

LANDGRAAF – Curator P. Scholtens gaat bij het openbaar ministerie aangifte doen tegen E. van den Berg, directeur van het inmiddels gesloten hotel-restaurant Overste Hof in Landgraaf. De rechter-commissaris in de faillissementen waarin Van den Berg zelf en zijn twee beleggingsmaatschappij tjes is verwikkeld, gaat waarschijnlijk hetzelfde doen.

Scholtes, die de belangen behartigt van de schuldeisers in die faillissementen, beschuldigt Van den Berg van bedrieglijke bankbreuk, overtreding van de Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE) en meineed.

Rechter-commissaris H. Groen overweegt aangifte te doen van bedrieglijke bankbreuk, overtreding van de WTE en valsheid in geschrifte.

De overste Hof speelt een belangrijke rol in de faillissementen Van den Berg. De vorige eigenaar van de in de hele regio bekende horecazaak, W. Winthaegen, vroeg in 2004 het faillissement van Van den Berg aan, omdat deze als (kandidaat) koper de koopsom niet op tafel kon leggen. hij was Winthaegen meer dan 200.000 euro schuldig en kon dat niet betalen.

Van den Bergh had op het moment dat hij de Overste Hof kocht al grote financiële problemen, privé en met zijn beleggingsmaatschappijen Van den Berg Beheer en Berginvest. In 2004 werden die BV’s en Van den Berg persoonlijk failliet verklaard. Curator Scholtes oordeelt vernietigend over Van den Bergs beleggingsactiviteiten. Hij beloofd zijn klanten gouden bergen: soms zelfs rentepercentages van één procent rente per dag over hun inleg.

Maar Van den Berg kon Scholtes niet duidelijk maken waarin hij het hem toevertrouwde geld, in totaal ruim twee miljoen euro, nu daadwerkelijk had belegd. Van den Berg had ook geen vergunning namens mensen geld te beleggen, reden waarom de curator aangifte doet van overtreding van de WTE. “Bovendien heeft hij zich schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk. Van den Berg heeft bijvoorbeeld na het uitspreken van het faillissement nog 6.500 euro aan de boedel onttrokken.” Bij de verhoren onder ede bij de rechter-commissaris heeft Van den Berg zich bovendien schuldig gemaakt aan meineed, zegt Scholtes.